Banner mit Logo und Schriftzug Der Paritätische
Farsi
Inhalte verfügbar in:

انجمن Der Paritätische استان بایرن

تمام انسان ها ارزشمندند و همه به یک اندازه ارزش دارند. این همان ایده اصل برابری انسان هاست.

وقتی همه انسان ها به یک اندازه ارزش داشته باشند، آن وقت هر شخص حق دارد توانایی های خود را شکوفا کند، زندگی خود را بسازد، در میان جامعه و عضو فعال آن باشد و به آن تعلق داشته باشد.

در بین عموم مردم، در گفتگو با سیاستمداران و در رابطه با کارمان، همیشه از عدالت اجتماعی روزافزون و جامعه ای که افراد در آن به یکدیگر پایبند هستند طرفداری می کنیم.

بلند نظر، متنوع، روادار

«انجمن Der Paritätische استان بایرن» یکی از شش انجمن اصلی آلمان است که داوطلبانه در راه تامین رفاه فعالیت می کنند.

فعالیت ما به نفع کودکان، جوانان، خانواده ها، افراد مسن، معلولین، زنان، مهاجرین و پناهجویان، و افراد مبتلا به بیماری های گوناگون و دچار مشکلات مختلف است. در این رابطه پیرو اصل برابری انسان ها و اصول اساسی خودمان شامل تنوع، رواداری و بلند نظری (پذیرش افکار نو) هستیم.

«انجمن Der Paritätische استان بایرن» مستقل از هرگونه آیین و حزب سیاسی است و به هیچ جهان بینی خاصی وابسته نیست.

آن چه ما انجام می دهیم

ما به سیاست های اجتماعی می پردازیم. «انجمن Der Paritätische استان بایرن» توجهات را به معضلات اجتماعی معطوف می کند و ایده هایی برای راهکارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی ارایه می دهد. ما در منازعات عمومی و مربوط به سیاست های اجتماعی، در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جامعه ای که افراد در آن به یکدیگر پایبند باشند تلاش می کنیم. «انجمن Der Paritätische استان بایرن» نمایندۀ منافع افراد و سازمان های اجتماعی وابسته به خود در عرصه سیاست است، به این صورت که، به طور مثال، در برابر لوایح قانونی موضع گیری می کند و در سطح منطقه ای و استان بایرن با هیئت های سیاسی همکاری می کند.

مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت انجمن Der Paritätische

ما نمایندۀ منافع افراد هستیم: ما از افرادی حمایت می کنیم که خود را وقف دیگران می کنند. و افرادی که با یکدیگر برای دفاع از منافع و حقوقشان همکاری می کنند. هر شخص باید بتواند خودش زندگی خودش را بسازد و در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشد.

مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت موضوعات

ما به اعضای خود مشاوره می دهیم و نمایندۀ آن ها هستیم: «انجمن Der Paritätische استان بایرن» به سازمان های عضو خود خدمات اطلاع رسانی و نمایندگی ارایه می دهد. ما، به نمایندگی از آنها، از منافع‌شان در عرصه سیاست و در برابر نهادهای تامین کننده منابع مالی (مانند وزارتخانه ها، بیمه های درمانی و ادارات منطقه ای) حمایت می کنیم. «انجمن Der Paritätische استان بایرن» به اعضای خود مشاوره می دهد و از آن ها حمایت می کند، مثلاً در زمینه های تخصصی و تامین منابع مالی. مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت اطلاعات مربوط به عضویت

ما گرداننده نهادهای اجتماعی و ارایه دهنده خدمات هستیم: ما خودمان نیز سازمان مسئول نهادهای اجتماعی هستیم، مانند مهد کودک های 24 ساعته، خانه های سالمندان، مراکز مشاوره مهاجرین، یک مرکز تحقیقاتی آسیب های روانی اجتماعی برای بیماران با مشکلات روانی، یک مرکز حمایت از بانوان، خدمات اجتماعی برای کم شنوایان و کارگزاری های خدمات داوطلبانه. مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت خدمات اجتماعی

800 عضو داریم

انجمن Der Paritätische استان بایرن یک کانون عام المنفعه و مستقل به لحاظ قانونی است. نزدیک به 800 سازمان عضو داریم که به ما پیوسته اند و در تمامی عرصه های فعالیت های اجتماعی مشغول کار هستند.

 

  • 800 سازمان عضو با 61.000 کارمند
  • نزدیک 28.000 شهروند فعال
  • نزدیک 2000 همکار که با انجمن و نهادها و خدمات آن در ارتباط مستقیم هستند.
  • یک دفتر مرکزی در استان و شش دفتر منطقه ای
  • دارای نمایندگی در حدود 450 هیئت در سطوح محلی، شهری، استانی، کشوری


 انجمن Der Paritätische استان بایرن، به همراه 88 سازمان عضو خود، ارایه دهنده کمک، مشاوره، و خدمات در در تمامی زمینه های مربوط به فعالیت های اجتماعی در کل استان بایرن است. مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت خدمات اجتماعی در بایرن و سازمان های عضو

این انجمن هزینه های خود را در وهله نخست از کمک های اعضا و بودجه های پروژه ای تامین می کند. فعالیت نهادها و بخش های خدماتی نیز از محل دستمزد خدمات، مبلغ های دریافتی از سازمان های دولتی، بودجه های بنیادها و بخت آزمایی ها و هم چنین کمک های خیریه تامین می شود.

تاریخچه انجمن

انجمن Der Paritätische استان بایرن ازحدود 100 سال پیش تا کنون وجود داشته است. انجمن چه در آن زمان و و چه هم اکنون تحولات اجتماعی را با دید نقادانه ای تشخیص می دهد، به آن ها می پردازد و راه حل ارایه می دهد. در این رابطه از شبکه گسترده سازمان های عضو خود بهره می برد که بسیاری از آن ها در نتیجه جنبش های اجتماعی اخیر به وجود آمده اند، مانند جنبش زندگی مستقل، جنبش زنان و جنبش کمک به خود. آن چه انجمن را متمایز می کند، آمادگی آن برای پرداختن به راه حل های جدید است.

تاریخچه انجمن با خانم Luise Kiesselbach در سال 1924 شروع می شود. او سیاستمداری مشهور در زمینه زنان و سیاست های اجتماعی در استان بایرن و یکی از نخستین اعضای زن شورای شهر مونیخ بود.

شعار وی این بود: فعالیت های پیشرونده انجام دهیم، سطح کار را بالا ببریم، حتی از فقیر ترین افراد حقوق انسانی را نگیریم! این شعارِ امروز «انجمن Der Paritätische استان بایرن» نیز است.

مایلید در این زمینه بیشتر بدانید؟ اینجا را کلیک کنید برای رفتن به قسمت تاریخچه